مشاهده سایت و کسب درآمد

جست و جو

برای جست و جوی خودکار اینجا کلیک کنید و در صفحه 1 وارد سایت "کافه بازار" شوید. دقت کنید که امکان جابه جایی صفحات وجود وارد.

مشاهده سایت

بعد از وارد شدن در سایت "مسترآگهی" به مدت 40 ثانیه به بازدید بپردازید و بعد پایان ثانیه شمار بالا روی واریز درآمد کلیک کنید.